Tilslutning til LAN

Advarsel

Når enten indstillingen Nuværende bruger eller Angivne bruger er aktiveret, kan der opstå en fejl, når programmets identitet ændres til den ønskede bruger. Derfor anbefaler vi at indsætte LAN-godkendelsesdata i hovedafsnittet til opsætning af opdatering. I dette afsnit med opsætning af opdatering skal godkendelsesdataene angives som følger: domain_name\user (hvis det f.eks. er en arbejdsgruppe, skal du angive workgroup_name\name) og brugerens adgangskode. Når der opdateres fra en HTTP-version af den lokale server, kræves der ingen godkendelse.

Når der opdateres fra en lokal server med et NT-baseret operativsystem kørende, kræves der som standard godkendelse for hver netværkstilslutning. I de fleste tilfælde har en lokal systemkonto tilstrækkelige adgangsrettigheder til at spejle mappen (som indeholder kopier af opdaterede filer). Hvis dette er tilfældet skal du angive brugernavnet og adgangskoden i afsnittet om opsætning af opdatering eller angive en konto, hvorunder programmet angiver den opdaterede server – spejlet.
For at konfigurere en sådan konto skal du skifte til fanen LAN.  Afsnittet Tilslut til LAN som tilbyder indstillingerne Systemkonto (standard), Nuværende bruger og Angivne bruger.

Nod32 ea config update lan Tilslutning til LAN

Marker indstillingen Systemkonto for at bruge systemkontoen til godkendelse. Normalt finder der ingen godkendelsesproces sted, hvis der ikke følger godkendelsesdata med i hovedafsnittet til opsætning af opdatering.
For at sikre at programmet godkender sig selv under en brugerkonto, der er logget på i øjeblikket, skal du vælge Nuværende bruger. Ulempen ved denne løsning er, at programmet ikke kan oprette forbindelse til opdateringsserveren, hvis der ikke er logget en bruger på i øjeblikket.
Marker Angivne bruger, hvis du ønsker at programmet skal bruge en bestemt brugerkonto til godkendelse.

Standardindstillingen for LAN-tilslutning er Systemkonto.

Tilslutning til LAN