Kommandolinje

ESET NOD32 Antivirus’ antivirusmodul kan startes ved hjælp af kommandolinjen – manuelt (med kommandoen “ecls”) eller med en batchfil (“bat”).

Følgende parametre kan bruges, når der køres en on-demand-scanning fra kommandolinjen:

Generelle indstillinger:   
–help vis hjælp og afslut
–version vis versionsoplysninger og afslut
–base-dir=FOLDER indlæs moduler fra MAPPE
–quar-dir=FOLDER karantæne MAPPE
–aind vis aktivitetsindikator
–auto scanner alle harddiske i rensningstilstanden
   
Mål:  
–files scan filer (standard)
–no-files scan ikke filer
–boots scan bootsektorer (standard)
–no-boots scan ikke bootsektorer
–arch scan arkiver (standard)
–no-arch scan ikke arkiver
–max-archive-level=LEVEL maksimalt NIVEAU af indlejring for arkiv
–scan-timeout=LIMIT scan arkiver for GRÆNSE sekunder ved maksimum Hvis scanningstiden når denne grænse, standses scanningen af arkivet, og scanningen fortsætter til næste fil
–max-arch-size=SIZE scan kun de første STØRRELSE byte i arkiver (standard 0 = ubegrænset)
–mail scan e-mail-filer
–no-mail scan ikke e-mail-filer
–sfx scan selvudpakkende arkiver
–no-sfx scan ikke selvudpakkende arkiver
–rtp scan runtime packers
–no-rtp scan ikke runtime packers
–exclude=FOLDER udelad MAPPE fra scanning (eksempel på udeladelse af flere mapper: –udelad <første>,<anden>,…)
–subdir scan subfolders (default)
–no-subdir scan ikke undermapper
–max-subdir-level=LEVEL maksimalt NIVEAU af indlejring for undermappe (standard 0 =ubegrænset)
–symlink følg symbolske links (standard)
–no-symlink udelad symbolske links
–ext-exclude=EXTENSIONS udelad FILTYPENAVNE, der er separeret af kolon, fra scanning
   
Metoder:  
–adware scan efter adware/spyware/riskware
–no-adware scan ikke efter adware/spyware/riskware
–unsafe scan efter potentielt usikre programmer
–no-unsafe scan ikke efter potentielt usikre programmer
–unwanted scan efter potentielt uønskede programmer
–no-unwanted scan ikke efter potentielt uønskede programmer
–pattern brug signaturer
–no-pattern brug ikke signaturer
–heur aktiver heuristik
–no-heur deaktiver heuristik
–adv-heur aktiver Avanceret heuristik
–no-adv-heur deaktiver Avanceret heuristik
   
Rensning:  
–action=ACTION udfør HANDLING på inficerede objekter. Tilgængelige handlinger: Ingen, rens, spørg
–quarantine kopier inficerede filer til Karantæne (supplerer HANDLING)
–no-quarantine kopier ikke inficerede filer til Karantæne
   
Logfiler:   
–log-file=FILE logfør resultat i FIL
–log-rewrite overskriv resultatfil (standard – tilføj)
–log-all logfør også rene filer
–no-log-all logfør ikke rene filer (standard)

De mulige afslutningskoder for scanningen:

Bemærk!

Afslutningskoder større end 100 betyder, at filen ikke blev scannet og derfor kan være inficeret.

0 – ingen trussel fundet
1 – infitration fundet og fjernet
10 – nogle filer kunne ikke scannes
50 – nogle filer forbliver inficerede
100 – anden fejl

 

Kommandolinje