Logvedligeholdelse

Logføringskonfiguration i ESET Smart Security er tilgængelig fra Opsætning > Angiv helt træ for avanceret opsætning…… > Værktøjer > Logfiler. Du kan vælge følgende indstillinger for logfiler:

  • Slet poster automatisk – Logposter, der er ældre det angivne antal dage, slettes automatisk.
  • Optimer logfiler automatisk – Logfiler defragmenteres automatisk, hvis den angivne procent af ikke-anvendte poster overskrides
  • Minimumomfang af logføring – Angiver niveauet for logføringens omfang

    Tilgængelige indstillinger:

Diagnoseposter – Det mest detaljerede niveau inkluderer oplysninger, der er nødvendige for at finjustere programmet og alle poster, der er beskrevet nedenfor

Informationsposter – Informationsmeddelelser herunder vellykkede opdateringer, advarsler og fejl

Advarsler – Advarselsmeddelelser og fejl

Fejl – Fejl, som f.eks. “Fejl ved hentning af fil” og kritiske fejl

Kritiske fejl – Det mindst detaljerede logføringsniveau indeholder kritiske systemfejl (som f.eks. at antivirusbeskyttelsen ikke startede, Personlig firewall ikke fungerer osv….)

Logvedligeholdelse