Oprettelse af nye opgaver

For at oprette en ny opgave under Planlægningsværktøj skal du klikke på knappen Tilføjeller vælge Tilføj i genvejsmenuen. Der er fem typer planlagte opgaver tilgængelig:

  • Kør fjernprogram
  • Logvedligeholdelse
  • Filkontrol ved systemstart
  • On-demand-computerscanning
  • Opdatering

Nod32 ea scheduler task Oprettelse af nye opgaver

Da On-demand-computerscanning og Opdatering er de hyppigst anvendte planlagte opgaver, vil vi forklare, hvordan du tilføjer en ny opdateringsopgave.

I rullemenuen Planlagte opgaver, som viser alle tilgængelige typer planlagte opgaver, skal du vælge Opdatering. Gå videre ved at klikke på Næste og angive navnet på opgaven i Navn på opgave. Vælg hyppigheden for opgaven. Følgende indstillinger er tilgængelige for denne parameter: En gang, Flere gange, Dagligt, Ugentligt, og Hændelsesudløst. Andre parametre fastsættes også af den valgte hyppighed. Dernæst kan du definere, hvilken handling der skal foretages, hvis opgaven ikke kan udføres eller gennemføres på det planlagte tidspunkt. De tre tilgængelige muligheder er følgende:

  • Vent til næste planlagte tidspunkt
  • Kør opgaven så hurtigt som muligt
  • Kør opgaven straks, hvis tiden siden sidste udførelse overstiger det angivne interval (intervallet kan defineres efter markering af denne indstilling).

I næste trin vises en komplet oversigt over oplysningerne om den aktuelle planlagte opgave. Indstillingen Kør opgaven med de angivne parametre bør automatisk være aktiveret. Klik på knappen Udfør. Der vises et dialogboksvindue, hvor brugeren kan vælge profiler, som skal bruges til den planlagte opgave. Her kan brugeren angive en primær og en alternativ profil, som bruges i det tilfælde, at opgaven ikke kan udføres ved hjælp af den primære profil. Bekræft ved at klikke på OK i vinduet Opdater profiler. Den nye planlagte opgave tilføjes listen over aktuelle planlagte opgaver.

Oprettelse af nye opgaver