Afsendelse

I dette afsnit kan du vælge, om filerne og de statistiske oplysninger skal sendes ved hjælp af ESET-fjernadministrator eller direkte til ESET. Hvis du vil være sikker på, at de mistænkelige filer og statistiske oplysninger leveres til ESET, skal du vælge indstillingen Ved hjælp af fjernadministrator eller direkte til ESET. I dette tilfælde sendes filer og statistiske oplysninger ved hjælp af alle de tilgængelige midler. Afsendelse af mistænkelige filer ved hjælp af fjernadministrator sender filerne og de statistiske oplysninger til fjernadministratorserveren, som sikrer, at de efterfølgende bliver sendt til ESET’s viruslaboratorier. Hvis indstillingen Direkte til ESET er valgt, sendes alle mistænkelige filer og statistiske oplysninger til ESET’s viruslaboratorier direkte fra programmet.

Hvis der er filer, der venter på at blive sendt, er knappen Send nu aktiveret i dette opsætningsvindue. Klik på denne knap, hvis du vil sende filerne og de statistiske oplysninger med det samme.

Vælg indstillingen Logfør sendte data for at aktivere registreringen af afsendelse af filer og statistiske oplysninger. Efter hver afsendelse af en mistænkelig fil eller statistiske oplysninger, oprettes der en post i hændelsesloggen.

 

Afsendelse