Mistænkelige filer

Under fanen Mistænkelige filer kan brugeren konfigurere måden, hvorpå truslerne sendes til ESET’s laboratorium til analyse.

Hvis du har en fil, der opfører sig mistænkeligt, kan du sende den til analyse på vores viruslaboratorier. Hvis den viser sig at være et skadeligt program, føjes dens registrering til den næste virussignaturdatabase.

Indsendelse af filer kan indstilles til at ske automatisk uden, at du bliver spurgt. Hvis denne indstilling vælges, sendes de mistænkelige filer i baggrunden. Hvis du gerne vil vide, hvilke filer der sendes til analyse og bekræfte indsendelsen, skal du vælge indstillingen: Spørg før afsendelse.

Hvis du ikke ønsker, at der skal sendes filer, skal du vælge: Send aldrig. Bemærk, at det ikke påvirker indsendelsen af statistiske oplysninger, hvis du undlader at sende filer til analyse hos ESET. De statistiske oplysninger konfigureres i deres eget opsætningsafsnit, som beskrives i næste kapitel.

Afsendelsestidspunkt
Mistænkelige filer sendes til analyse på ESET’s laboratorier så hurtigt som muligt. Dette anbefales, hvis der er en fast internetforbindelse tilgængelig, og de mistænkelige filer kan leveres uden forsinkelse. Den anden mulighed er at sende mistænkelige filer under opdatering. Hvis denne indstilling vælges, samles de mistænkelige filer og overføres til Early Warning System-serverne under en opdatering.

Udeladelsesfilter
Det er ikke alle filer, der behøver blive sendt til analyse. Med udeladelsesfilteret kan du udelukke bestemte filer/mapper fra at blive sendt. Det er nyttigt at udelade filer, som kan indeholde potentielt fortrolige oplysninger som f.eks. dokumenter eller regneark. De mest almindelige filtyper udelades som standard (Microsoft Office, OpenOffice). Listen kan om nødvendigt opdateres.

Kontakt-e-mail
Kontakt-e-mail-adressen sendes sammen med mistænkelige filer til ESET og kan bruges til at kontakte dig, hvis der kræves yderligere oplysninger om de indsendte filer til analysen. Bemærk, at du ikke vil modtage svar fra ESET, medmindre der kræves flere oplysninger.

 

Mistænkelige filer