Käivitusfailide automaatne kontroll

Nod32 ea startup app Käivitusfailide automaatne kontroll

Failide kontrollimine, mis käivituvad süsteemi käivitumisel automaatselt. Võimalik on rakendada järgmisi suvandeid:

Kontrollitase

valige tase / kontrollitavate failide tüüp

 • Enne kasutaja sisselogimist käivitatavad failid – programm keskendub enne kasutaja sisselogimist käivitatavatele failidele

 • Pärast kasutaja sisselogimist käivitatavad failid – toiming keskendub pärast kasutaja sisselogimist käivitatavatele failidele

 • Ainult kõige sagedamini kasutatavad failid – programm kontrollib kõige sagedamini kasutatavaid faile

 • Sageli kasutatavad failid – korrapäraselt kasutatavad failid

 • Tavaliselt mittekasutatavad failid – kontrollitakse ainult neid faile, mida tavaliselt ei kasutata

 • Harva kasutatavad failid – toiming keskendub ainult harva kasutatavatele failidele

 • Kõik registreeritud failid – kontrollitakse kõiki registreeritud faile

Kontrolli prioriteet

toimingu prioriteedi tase

 • Tavaline – süsteemi koormus jääb tavaliseks

 • Madalam – toiming mõjutab pisut süsteemi jõudlust

 • Madalaim – süsteemi jõudlust mõjutatakse nii vähe kui võimalik

 • Jõudeajal – toiming viiakse läbi ainult siis, kui süsteem on jõude

Käivitusfailide automaatne kontroll