Kasutajaliides

Et programm vastaks Teie vajadustele, pakub käesolev keskkonnajaotis järgnevaid programmi kuvafunktsioonide kohandamise suvandeid.

Nod32 ea config environment Kasutajaliides

Kasutajaliidese elemendid

Täpsem režiim – see suvand lülitab täpsema režiimi sisse/välja. Täpsem režiim sobib kogenud kasutajatele. See vabastab rohkem suvandeid ja tööriistu, kuid nõuab rohkem sekkumisaega.
Graafiline kasutajaliides – kasutage seda märkeruutu, et ümber lülituda ESET-i graafika ja standardse Windowsi paigutuse vahel.
Kuva menüü standardrežiimis lülitab standardrežiimis programmi ülemisel paneelil asuva menüükuva sisse või välja.
Kuva menüü täpsemas režiimis lülitab täpsemas režiimis programmi ülemisel paneelil asuva menüü kuvamise sisse või välja.
Näita käivitamisel tiitelkuva – tühjendage selle suvandi märkeruut, et keelata käivitamisel kuvatav tiitelkuva.
Kasuta standardmenüüd kui see suvand on valitud, kasutatakse standardset programmi kuvarežiimi.
Näita nupunimesid – lubab Teil vaadata ikoone lihtsate ikoonidena või ikoonidena, millele on lisatud funktsiooni kirjeldav tekst.
Vali aktiivne juhtelement – kui lubatud, on aktiivse programmi funktsioonid esile tõstetud (raami sees).

Efektid

Kasuta animeeritud juhtelemente – see säte lubab Teil animeeritud kasutajaliidese sisse/välja lülitada ning animatsiooni kiiruse määrata.
Kasuta edenemise näitamiseks animeeritud ikoone – kui hetkel toimub mõni toiming, kuvatakse aknas animeeritud ikoonid.
Kasuta helisignaali – kui leitakse viirus, toob programm kuuldavale hoiatuse

Kasutajaliides