Hoiatused ja teavitused

Teavituste jaotise eesmärgiks on konfigureerida viirushoiatusteateid ja teisi süsteemiteavitusi (nt eduka värskendamise teated) nii, et need vastaksid Teie vajadustele. Samuti saate määrata kuvamise aja ning süsteemi olekusalve teavituste läbipaistvuse taseme (rakendub ainult süsteemi olekusalve teavitusi toetavatele süsteemidele).

Nod32 ea config alert Hoiatused ja teavitused

Kuva hoiatused

See suvand lubab Teil viirushoiatusteadete kuvamise sisse/välja lülitada.

Sule teateboksid automaatselt

Hüpikakende automaatseks sulgemiseks pärast teatud ajavahemikku valige see märkeruut ja täpsustage ajavahemik.

Kuva teatised töölaual

See suvand lubab Teil määrata töölauateatiste kuvarežiimi. Klõpsake suvandil Konfigureeri teavitusi…, et avada dialoogiaken, milles saate määrata töölauateatiste kuvamise aja ning akna läbipaistvuse.

Mullspikrite tegumiribal kuvamise aeg (s)

Märkige see suvand, kui soovite ekraani paremas alanurgas, süsteemi olekusalve alas kuvada süsteemi olekusalve teavitusi ning täpsustada sekundites märgitavat kuvamisaega. See rakendub näiteks viirusesignatuuride värskendusteadete puhul.

Kuva ainult kasutaja sekkumist nõudvad teatised

See suvand võimaldab Teil kasutaja sekkumist nõudvate teavituste kuvamise sisse/välja lülitada.

Kuva ainult kasutaja sekkumist nõudvad teatised, kui rakendus töötab täisekraanrežiimis

Valige see suvand, et kuvada ainult kasutaja sekkumist nõudvad teavitused, kui töötab mõni täisekraanrežiimis rakendus või mäng.

Mitmekasutajasüsteemides kuva teatised selle kasutaja ekraanil:

Määrab kasutaja, kellele saadetakse süsteemi- ja muud teavitused, mis puudutavad süsteeme, lubades suuremal arvul kasutajatel korraga ühenduse luua.

 

Hoiatused ja teavitused