Täpsem häälestus

Nod32 config advanced alert Täpsem häälestus

Kuva ainult kasutaja sekkumist nõudvad teatised
Selle suvandiga saate kasutaja sekkumist nõudvate teadete kuvamise sisse/välja lülitada.

Kuva ainult kasutaja sekkumist nõudvad teatised, kui rakendus töötab täisekraanrežiimis
Selle suvandiga saate kasutaja sekkumist nõudvate teadete kuvamise sisse/välja lülitada, kui rakendus töötab täisekraanrežiimis (sobib eriti mängijatele).

Kuvatavate sündmuste väikseim paljusõnalisus:

  • Kriitilised hoiatused – kuvab kõik kriitilised hoiatused, nagu viirusetõrje käivitamisel esinenud tõrked jne

  • Tõrked – kuvatakse ainult „Tõrge faili allalaadimisel”-tüüpi ja kriitilised hoiatused

  • Hoiatused – kuvab kõik kriitilised hoiatused, tõrked ja hoiatusteated

  • Teabekirjed – kuvab kõik teabekirjed, sh edukad värskendamised ning kõik eespool mainitud kirjed

  • Diagnostikakirjed – kuvab kogu teabe, mida läheb vaja programmi ja kõigi alljärgnevate kirjete peenhäälestuseks

Mitmekasutajasüsteemides kuva teatised selle kasutaja ekraanil:
määrab kasutaja, kes saab süsteemiteavitusi ja muid teavitusi, lubades samal ajal rohkematel kasutajatel ühenduse luua.

Täpsem häälestus