Peidetud teavitusaknad

Nod32 ea config hidden message Peidetud teavitusaknad

Kui suvand „Ära kuva seda teadet uuesti” oli valitud mis tahes eelnevalt kuvatud teavitusakende (hoiatuste) jaoks, ilmub see peidetud teavitusakende loendis. Nüüdsest automaatselt käivitatavad toimingud kuvatakse veerus pealkirjaga Kinnita.

Kuva
Kuvab eelvaate teavitusakendest, mida praegu ei kuvata ning millele on konfigureeritud automaattoiming.

Eemalda
Eemaldab elemendid peidetud teatebokside loendist. Kõiki loendist eemaldatud teavitusaknaid kuvatakse taas.

 

Peidetud teavitusaknad