Sätete importimine ja eksportimine

Nod32 ea importexport config Sätete importimine ja eksportimine

Käesolev jaotis võimaldab Teil importida/eksportida programmi ESET NOD32 Antivirus konfiguratsiooni. Kasutage seda suvandit siis, kui programm on määratud Teie vajadustele vastama ja Te soovite konfiguratsiooni varundada ja/või rakendada seda teistele arvutitele.

Impordi sätted impordib konfiguratsiooni XML-failist
Ekspordi sätted salvestab käesoleva konfiguratsiooni XML-failiks
Faili nimi faili nimi, kuhu konfiguratsioon on salvestatud (või salvestatakse)

Sätete importimine ja eksportimine