Töölauateatiste häälestus

Nod32 ea config desktop Töölauateatiste häälestus

See dialoogiaken lubab Teil määrata töölauateatiste kuvarežiimi.

Kestus

määrab teavituste kuvamise aja

Läbipaistvus

lubab Teil teavituse läbipaistvust kohandada

Eelvaade

Klõpsake suvandil, et kuvada praeguste sätete näidisteavitus

Töölauateatiste häälestus