Logifailid

Logid salvestavad teavet süsteemi oluliste sündmuste kohta: tuvastatud sissetungid, logid nõude- ja residentsetelt kontrollidelt ja süsteemiteave.

Nod32 ea page logs Logifailid

Tuvastatud ohud

Ohu logi pakub täpset teavet sissetungimiste kohta, mille programmi ESET NOD32 Antivirus moodulid on tuvastanud. Teave sisaldab tuvastamise aega, sissetungimise nime, asukohta, teostatud toimingut ja kasutaja nime, kes oli sisse logitud, kui sissetungimine tuvastati. Logist ühe või enama rea kopeerimiseks või kustutamiseks (või kogu logi kustutamiseks) kasutage kontekstimenüüd (tehke üksuse peal hiirega paremklõps).

Sündmused

Sündmuste logi sisaldab teavet sündmuste ja tõrgete kohta, mis programmiga on ilmnenud. Tihti võib siit leitav teave aidata Teil leida lahenduse programmiga ilmnevale probleemile.

Arvuti kontroll nõudmisel

Kontrolli logi salvestab teavet käsitsi või planeeritud kontrolli tulemuste kohta. Iga rida vastab ühele arvuti kontrollile. See loendab järgmise teabe: kontrollimise kuupäev ja aeg, kontrollitud failide koguarv, nakatunud ja puhastatud failide arv ja kontrolli hetkeseisund.

Nõudeskanneri logid, tehke topeltklõps logi kirjel, et kuvada eraldi aknas täpsem sisu.
Kasutage sisu menüüd (paremklõps), et kopeerida ühte või enamat märgistatud kirjet (kõigis logitüüpides).

Logifailid