Valige kontrolli sihtmärgid

Nod32 ea profile target Valige kontrolli sihtmärgid

Kontrolli sihtmärkide valiku häälestus võimaldab määratleda, millised objektid (mälu, draivid, sektorid, failid ja kaustad) on kontrollitavad sissetungid.

Rippmenüüs Kontrolli sihtmärgid saate valida ettemääratletud sihtmärgid:

Profiili sätete alusel – sihtmärgid määratud valitud profiilis
Irdkandjad – kõik irdkandjad
Kohalikud draivid – kõik kohalikud draivid
Võrgudraivid – kõik ühendatud võrgudraivid
Valik puudub – tühistab sihtmärgi valiku

Tähistage märkeruudud objektide kõrval, mida soovite kontrollida.

Kiiresti kontrollitava sihtmärgi juurde jõudmiseks või soovitud sihtmärgi otse lisamiseks sisestage see tühjale väljale kaustade loendi all. See on võimalik vaid juhul, kui kaustade loendis ei ole ühtki objekti valitud.

Valige kontrolli sihtmärgid