Viiruse- ja nuhkvaratõrje

See aken näitab ülevaadet kõikidest kaitsemoodulitest. Et lülitada ajutiselt välja kõik üksikud moodulid, klõpsake soovitud mooduli all Keela. Pange tähele, et see võib vähendada Teie arvuti kaitset. Iga mooduli täpsetele seadistustele ligipääsuks klõpsake Konfigureeri…

Klõpsake Väljajäetavate failide muutmine…, et avada häälestusaken Väljajätmine, mis võimaldab Teil faile ja kaustu reaalajalise failisüsteemi kaitse kontrollimisest välja jätta.

Nod32 ea page settings antivirus Viirusetõrje häälestus

Keela ajutiselt viiruse- ja nuhkvaratõrje

Kõigi viiruse- ja nuhkvaratõrje moodulite keelamine

Konfigureeri arvuti kontrolli…

Klõpsake, et seadistada nõudmisel kontrolli (käsitsi teostatav kontroll) parameetreid.

Viiruse- ja nuhkvaratõrje täpsem häälestus…

Täpsemad viirusetõrje suvandid

Viirusetõrje häälestus