Kaughaldus

ESET Remote Administrator on programm, mis aitab hallata ESET-i tooteid suuremates võrkudes. Kaughalduse kaudu saate juhtida programmi just nii, nagu töötaksite samas arvutis. Te saate installida, konfigureerida, vaadata logisid, ajastada värskendustoiminguid, kontrollitoiminguid jne. Side programmi ESET Remote Administrator (ERAS) ja ESET-i turbetoodete vahel nõuab mõlemas lõpp-punktis õiget konfiguratsiooni.

Nod32 ea config ra Kaughaldus

Ühenda kaughaldusserveriga

ESET-i turbetoote ühendamiseks ERAS-iga valige märkeruut.

Serveriühenduste intervall (minutid)

See ütleb, kui sageli ESET-i turbetoode ERAS-iga andmete saatmiseks ühendust võtab.

Esmane server, teisene server
Tavaliselt vajab konfigureerimist vaid esmane server. Kui kasutate võrgus mitut ERA-serverit, saate valida veel ühe, teisese ERA-serveri ühenduse lisamise. Seda saab kasutada tagasilöökide korral. Kui esmane server muutub kättesaamatuks, võtab ESET-i turbelahendus automaatselt ühendust teisese ERA-serveriga. Samal ajal püüab see uuesti ühendust luua esmase serveriga. Pärast seda, kui ühendus on uuesti aktiivne, lülitub ESET-i turbelahendus tagasi esmasele serverile. Kahe kaughaldusserveri profiilide konfigureerimine on parim mobiilsete klientide puhul, kes ühendavad sülearvuti nii kohtvõrku kui võrgust väljapoole.

Serveri aadress

Määrake programmi ERAS kasutava serveri jaoks nii DNS-nimi kui IP-aadress.

Port

Sellel väljal on eelmääratletud väärtus. Kui võimalik, peaks ERAS-iga ühendamiseks kasutatav vaikeport jääma puutumatuks.

Kaughaldusserver nõuab autentimist

Võimaldab Teil vajadusel sisestada parooli RAS-iga ühendamiseks.

 

Ära loo serveriühendust ebaturvalise side kaudu

Märkige see suvand, et keelata ühendus ERA-serveritega, kui autentimata juurdepääs on lubatud (vt ERA konsool > Serveri suvandid > Turvalisus > Luba autentimata juurdepääs klientidele).

Kaughaldus