Ajasti

Nod32 ea config scheduler Ajasti

Vaikimisi mõningaid süsteemitoiminguid ei kuvata. Näiteks on olemas toimingud, mis säilitavad automaatselt süsteemi logisid. Te saate lubada nende toimingute vaatamise jaotises Ajasti ning vajadusel neid toiminguid uuesti konfigureerida. Näide süsteemitoimingust on süsteemi logide hooldus. Toimingut saab konfigureerida nii, et see vastaks kasutaja vajadustele.

Ajasti