Ajastatud toimingud

Toimingu tüübi valimine.

Nod32 ea scheduler task Ajastatud toimingud

Ajastatud toimingud