Hoiatused ja teavitused

Nod32 ea config notice Hoiatused ja teavitused

Saada sündmuseteatised meili teel

Märkige see märkeruut, et aktiveerida teavitused meili teel.

SMTP-server SMTP-serverit kasutatakse teavituste saatmiseks.
SMTP-server nõuab autentimist – kui SMTP-server nõuab autentimist, tuleb need väljad täita kehtiva kasutajanime ja parooliga, mis tagavad juurdepääsu SMTP-serverile.
Saatja aadress – see väli määratleb saatja aadressi, mis kuvatakse teavitusmeilide päises.
Saaja aadress – see väli määratleb saaja aadressi, mis kuvatakse teavitusmeilide päises.

Saada sündmuseteatised kohtvõrguarvutitesse teenuse Messenger kaudu

Valige see märkeruut, kui soovite saata sõnumeid kohtvõrgus olevatesse arvutitesse Windows® sõnumside kaudu.

Saada teatised järgmistesse arvutitesse (komaga eraldatud) – sisestage arvutite nimed, mis saavad teavitusi Windows® sõnumside kaudu.
Teadete saatmise intervall (s) – kui soovite muuta kohtvõrgu kaudu saadetavate teavituste intervalli pikkust, sisestage soovitud ajaintervall sekundites.

Teatiste vähim paljusõnalisus

täpsustab saadetavate teavituste vähima paljusõnalisuse.

Muuda vormingut…

Side programmi ja kaugkasutaja või süsteemiadministraatoriga toimub meili või kohtvõrgu teadete teel (Windows® sõnumside abil). Hoiatusteadete ja teavituste vaikevorming on enamikes olukordades optimaalne. Mõnel juhul võite vajada sõnumi vormingu muutmist – klõpsake Häälestus…

Hoiatused ja teavitused