Teate vorming

Nod32 ea format notice Teate vorming

Kaugarvutitel kuvatavate sündmuseteadete vorming.

Ohuhoiatustel ja teavitusteadetel on ettemääratletud vaikevorming. Soovitame seda vormingut mitte muuta. Mõnes olukorras (näiteks kui Teil on automaatne meilitöötlussüsteem) võib siiski tekkida vajadus teate vormingu muutmiseks.

Võtmesõnad (märkidega % eraldatud stringid) asendatakse teates tegeliku teabega, nagu on määratud. Kasutada saab järgmisi võtmesõnu:

  • %TimeStamp% – sündmuse kuupäev ja kellaaeg

  • %Scanner% – asjaomane moodul

  • %ComputerName% – arvuti nimi, kust hoiatus pärineb

  • %ProgramName% – programm, mis genereeris hoiatuse

  • %InfectedObject% – nakatatud faili, teate vms nimi

  • %VirusName% – nakkuse tuvastusandmed

  • %ErrorDescription% – mitteviirusliku sündmuse kirjeldus

Võtmesõnu %InfectedObject% ja %VirusName% kasutatakse ainult ohuhoiatusteadetes ning võtmesõna %ErrorDescription% ainult sündmuseteadetes.

Teate vorming