Arvuti kontroll nõudmisel

Nod32 ea config scan Arvuti kontroll nõudmisel

Käesolevas jaotises on toodud suvandid kontrollimisparameetrite valimiseks.

Valitud profiil

Teatud parameetrikomplekt, mida kasutab nõudeskanner. Uue profiili loomiseks klõpsake nupul Profiilid….

ThreatSense’i mootori parameetrite häälestus

Selles jaotises on toodud täpsemad häälestussuvandid, nt faililaiendid, mida soovite kontrollida, kasutatavad tuvastusmeetodid jne. Täpsemate skanneri suvandite akna avamiseks klõpsake nupule Häälestus….

Kontrolli sihtmärgid
Klõpsake Häälestus…, mis kuvab dialoogiakna, milles saate määratleda kaustad ja failid, mida soovite kontrollida.

 

Arvuti kontroll nõudmisel