Kontrolli häälestus

Nod32 ea config scanner scan Kontrolli häälestus

Kontrolli vahelduvaid andmevoogusid (ADS-i)

Vahelduvad andmevood (ADS), mida NTFS-failisüsteem kasutab, on failide ja kaustade seosed, mis on tavalise skaneerimismeetodi puhul nähtamatud. Paljud sissetungid üritavad avastamist vältida vahelduvateks andmevoogudeks maskeerumise teel.

Käita taustakontrolli madala prioriteediga

Iga kontrollijärjestus tarvitab teatud hulga süsteemi ressurssidest. Kui töötate programmidega, mis asetavad süsteemi ressurssidele suure koormuse, saate aktiveerida madala prioriteetsusega taustakontrolli ning hoida ressursse oma rakenduste jaoks.

Logi kõik objektid

Kui see suvand on valitud, näitab logifail kõiki skaneeritud faile, isegi neid, mis pole nakatunud.

Luba Smart-optimeerimine

Kui Smart-optimeerimine on lubatud, kasutatakse efektiivseima kontrollimistaseme tagamiseks optimaalseimaid sätteid, säilitades samal ajal suurima kontrollimiskiiruse. Mitmesugused kaitsemoodulid kontrollivad intelligentselt, kasutades erinevaid kontrollimismeetodeid ja rakendades neid ainult kindlatele failitüüpidele. Smart-optimeerimine pole toote piires jäigalt määratletud. Vastupidi – ESET-i arendusmeeskond hoiab seda paindlikuna, rakendades pidevalt uusi muudatusi, mis integreeritakse regulaarsete värskenduste abil ESET-i turbelahendusse. Kui Smart-optimeerimine on keelatud, rakendatakse kontrollimise ajal vaid kasutaja poolt ThreatSense’i kindlate moodulite tuumas määratletud sätted.

 

Säilita viimase kasutuskorra ajatempel
Märkige see suvand, et säilitada kontrollitud failide esialgne juurdepääsuaeg selle värskendamise asemel (nt andmete varundamissüsteemide puhul).

Keri logi

See suvand võimaldab Teil logide kerimist lubada ja keelata. Valimise korral keritakse teavet aknas ülespoole.

Kuva kontrolli lõpulejõudmise teatis eraldi aknas

Avab eraldi akna, milles on andmed kontrollimise tulemuste kohta. Lisateavet saate jaotisest, kus kirjeldatakse lõpetatud kontrollimisi.

 

Kontrolli häälestus