Kontrolli sihtmärgid

Nod32 ea scan target Kontrolli sihtmärgid

See jaotis võimaldab Teil määratleda objektid (mälu, draivid, sektorid, failid ja kaustad), kus sissetunge kontrollida.

Kontrolliprofiil - valige profiil, mida Te soovite valitud sihtmärkide kontrolliks kasutada
Kontrolli sihtmärgid - valige järgmiste suvandite seast:

Profiili sätete alusel – kasutab valitud profiilis määratud sihtmärke
Irdkandjad – valib kõik irdkandjad
Kohalikud draivid – valib kõik kohalikud draivid
Võrgudraivid – valib kõik ühendatud võrgudraivid
Valik puudub – tühistab sihtmärkide valiku

Märkige puu struktuuris märkeruute vastavalt objektidele, mida soovite kontrollida.

Muudetav rida kausta puu struktuuri all on selleks, et kiirest liikuda valitud sihtmärki kausta puu struktuuris või soovitud sihtmärk otse lisada. Otse lisamine on võimalik ainult siis, kui kausta puu struktuuris ei ole mingit valikut tehtud (vaikimisi ei ole mingit valikut tehtud).

Kontrolli puhastamata - nakatunud üksuseid ei puhastata automaatselt. Kontrolli puhastamata on kasulik käesolevast kaitse olekust ülevaate saamiseks. Teave kontrolli kohta salvestatakse kontrollilogisse.
Häälestus… klõpsake sellele nupule, et skanner täpsemalt seadistada. Kasutatavaid suvandeid on kirjeldatud jaotises Skanneri häälestus.
Salvesta - salvestab sihtmärkide valikul tehtud muudatused, kaasa arvatud kausta puu struktuurita tehtud valikud.

Kontrolli sihtmärgid