Ohu tuvastamine

Nod32 ea scan clean Ohu tuvastamine

Kui kontrolli käigus mõnda nakatunud faili ei puhastatud (või oli puhastustase seadistatud väärtusele Ei puhastata), palub hoiatusaken Teil valida nende kuvatud failide jaoks toiming. Esmalt valige toimingud failide jaoks (toimingud on määratud eraldi igale loendis olevale failile) ja klõpsake seejärel käsku Täida.

 

Ohu tuvastamine