Väljajäetavate failide lisamine või muutmine

Nod32 ea exclude Väljajäetavate failide lisamine või muutmine

See dialoogiaken võimaldab lisada ja muuta väljajäetavaid faile. Seda saab teha kahel viisil:

  • kas tippida väljajäetava objekti tee või
  • valida objekt puustruktuuris.

Esimese meetodi puhul võib kasutada jaotises Väljajäetavate failide vorming kirjeldatud metamärke.

 

Väljajäetavate failide lisamine või muutmine