Väljajäetavate failide vorming

Väljajäetavate failide konfigureerimisel residentses skanneris võib kasutada erisümboleid – metamärke, nagu * ja ?.

Näited:
– Kui soovite välja jätta kausta kõik failid, tippige kausta tee ja kasutage maski *.*.
– Kui soovite välja jätta üksnes doc-failid, kasutage maski *.doc.
– Kui täitmisfaili nimes on kindel arv märke (mis muutuvad) ning Te teate kindlalt ainult esimest märki (näiteks D), kasutage järgmist vormingut: D????.exe. Küsimärgid asendavad puuduvaid (teadmata) märke.

 

Väljajäetavate failide vorming