Täpsemad sätted

Nod32 ea config advanced amon Täpsemad sätted

ThreatSense’i lisaparameetrid loodavate ja muudetavate failide jaoks

Järgnevaid sätteid kasutatakse ainult failide loomiseks ja muutmiseks, et süsteemiressursse säästa.

Käitusaegsed pakkijad

Käitusaegsete pakkijate kontrollimise ümberlülitus.

Iseavanevad arhiivid

Iseavanevate arhiivide (SFX) kontrollimise ümberlülitus.

Täpsem heuristika

Lülitab täpsema heuristika sisse/välja. Täpsem heuristika tuvastab vastloodud ohte enne viirusesignatuuride andmebaasi värskenduse väljalaset.

Arhiivikontrolli vaikesätted

Kui valitud, kasutatakse arhiivikontrolli vaikeparameetreid.

Arhiivi pesastamistase

Tühistab arhiivikontrolli vaikesätete valiku ja määrab arhiivide suurima kontrollitaseme.

Failide suurim maht

Lubab Teil määrata kontrollitavate arhiivifailide suurima mahu.

ThreatSense’i lisaparameetrid täidetavate failide jaoks

Täpsem heuristika faili täitmisel

Failide täitmisel täpsemat heuristikat vaikimisi ei kasutata. Kuid mõnel puhul võite selle suvandi lubamist soovida. Pidage meeles, et täpsem heuristika võib suurenenud süsteeminõuete tõttu mõne programmi töö aeglasemaks muuta.

 

Täpsem heuristika irdkandjatel asuvate failide täitmisel

Kui lubatud, kasutatakse irdkandjal asuva täitmisfaili käivitamisel täpsema heuristikaga kontrolli. Klõpsake nupul Erandid, et määratleda irdkandjad, mille puhul ThreatSense’i mootori parameetreid kasutatakse (täpsem heuristika on siinkohal vaikimisi keelatud).

 

Irdkandjad

Blokeeri irdkandjad
Valige see suvand, et blokeerida arvutiga ühendatud irdkandjad. Kui soovite mõningad irdkandjad kättesaadavaks teha, jätke need blokeeritud irdkandjate hulgast välja (klõpsake nupul Erandid…).

Täpsemad sätted