Irdkandjate blokeerimise häälestus

Irdkandjate suurenenud kasutamine toob kaasa ründeprogrammide leviku suuremise ohu. Kuna see kujutab arvuti turvalisusele tõsist riski, parandati irdkandjate kaitse suvandeid ja lisati võimalus irdkandjate blokeerimiseks.

Nod32 ea usb devices amon Irdkandjate blokeerimise häälestus 

Irdkandja häälestusaken võimaldab Teil valida seadmeid, mille turvalisust Te soovite tõsta.

Valitud seadmetel on kasutatavad järgmised suvandid:

  • Blokeeri irdkandjad valige see suvand, et irdkandja tõkestamine aktiveerida. Tõkestatud kandjate loendit lubatud irdkandjate seadustusakna ülaosas võib muuta ainult siis, kui see suvand on lubatud.
  • Luba täpsem heuristika failide irdkandjal käivitamisel – luba see suvand, et kasutada täiustatud heuristikat irdkandjal käivitatavate failide kontrolliks.

 

Irdkandjate blokeerimise häälestus