Meilikliendi kaitse

Nod32 ea config mail Meilikliendi kaitse

Meilikliendi kaitse häälestamine.

Luba meilikliendi kaitse – täida/tühjenda märkeruut, et lubada/keelata meiliside kaitse
ThreatSense’i mootori parameetrite häälestus – täpsem viiruseskanneri häälestus – lubab Teil konfigureerida kontrolli sihtmärke, tuvastusmeetodeid jms. Üksikasjaliku viiruseskanneri häälestusakna kuvamiseks klõpsake suvandil Häälestus….

Pärast meili kontrollimist saab teatele lisada kontrolltulemuse teavituse. Loomulikult ei saa teatesilte pimesi usaldada, kuna need võivad olla probleemsetes HTML-teadetest välja jäetud või olla mõne viiruse loodud. Teatesilte võib lisada kas saadud/loetud meilidele või väljuvatele meilidele (või mõlemile). Võimalikud valikud on järgnevad:

Mitte kunagi

teatesilte ei lisata üldse

Kogu meilile

programm lisab teated kõigile kontrollitud meilidele

Ainult nakatatud meilile

kontrollituks märgitakse ainult ründeprogramme sisaldavad teated

Lisa teemale märkus …

Kui soovite, et meilikaitse kaasaks nakatatud meili teemareale viirusehoiatuse, märkige märkeruut Lisa teemale … See funktsioon lubab nakatatud meili lihtsa teemapõhise filtreerimise (kui on olemas Teie meiliprogrammi tugi).

 

Meilikliendi kaitse