Meilikliendi kaitse

Nod32 ea config emon scan Meilikliendi kaitse

Meilikaitse moodul toetab järgnevaid meilikliente: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail ja Mozilla Thunderbird. Meilikaitse töötab nendes programmides pistikprogrammina. Põhiliseks pistikprogrammi kontrolli eeliseks on selle sõltumatus kasutatavast protokollist. Kui meiliklient saab krüptitud teate, siis see dekrüptitakse ning saadetakse viiruseskannerile.

Kontrollitav meil

Saadud teated

Lülitab ümber saadud teadete kontrollimise

Saadetud meil

Lülitab ümber saadetud teadete kontrollimise

Loetud teated

Lülitab ümber loetud teadete kontrollimise

Määratud meilitüübi puhul tehtavad toimingud

Kontrolli lihtteksti-meilikeha

Lülitab ümber lihttekst-teadete kontrollimise

Kontrolli .rtf-teksti meilikeha

Lülitab ümber RTF-vormingus meilikeha kontrollimise

Teisenda meilikeha lihttekstiks

Lülitab ümber meilikehade teisendamise tekstivormingusse

Korda kontrolli pärast värskendust

Lülitab ümber uuesti kontrollimise pärast viirusesignatuuride andmebaasi uuendamist

Aktsepteeri teiste moodulite kontrollitulemusi

Kui see suvand on valitud, aktsepteerib meilikaitse moodul teiste kaitsemoodulite kontrollitulemusi

Meilikliendi kaitse