Krüptitud SSL-side

Nod32 ea dialog epfw new certificate Krüptitud SSL side

 

Kui arvuti on konfigureeritud kontrollima SSL-protokolli, võidakse krüpteeritud side rajamise katsel (tundmatu serdi abil) avada dialoogiaken, mis palub Teil valida toiming. Dialoogiaknas on järgmine teave: rakenduse nimi, mis side käivitas ning kasutatud serdi nimi. Kui sert ei asu usaldusväärses juursertimiskeskustes (TRCA), peetakse seda ebausaldusväärseks. Sertide puhul on võimalikud järgmised suvandid:

Jah – sert märgitakse käesoleva side ajaks ajutiselt usaldusväärseks – järgmisel korral, kui püütakse sama serti kasutada, hoiatusakent ei kuvata.

Jah, alati - märgib serdi usaldusväärseks ning lisab selle usaldusväärsete sertide loendisse – usaldusväärsete sertide kohta hoiatusakent ei kuvata.

Ei - märgib serdi praeguse seansi jaoks ebausaldusväärseks – järgmisel korral, kui sama serti püütakse kasutada, kuvatakse hoiatusaken.

Jäta välja - lisab serdi väljajäetud sertide loendisse – antud krüpteeritud kanali kaudu edastatud andmeid ei kontrollita üldse.

 

Krüptitud SSL-side