Väljajäetavad serdid

Nod32 ea config epfw ssl exclude Väljajäetavad serdid

Jaotis Väljajäetavad serdid sisaldab ohutuks peetavaid serte. Sellesse loendisse kantud serte kasutava krüptitud side sisu programm ei kontrolli. Soovitame installida ainult neid veebiserte, mille ohutus on tagatud ja mille sisu pole vaja filtreerida.

Valitud elementide loendist eemaldamiseks klõpsake nupul Eemalda.
Valitud serti puudutava teabe kuvamiseks klõpsake suvandil Kuva.

 

Väljajäetavad serdid