HTTP filter

See vahekaart lubab Teil konfigureerida HTTP/HTTPs-i side kontrollimise suvandeid.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP filter

Luba HTTP kontrollimine

kui lubatud, kontrollitakse ründeprogrammide esinemist läbi HTTP suunatud liikluses.

HTTP-protokolli jaoks kasutatavad pordid

kontrollitavate HTTP-portide loend. Vaikimisi on määratud pordid 80, 8080 ja 3128.

 

Programm ESET NOD32 Antivirus toetab ka HTTPS-protokolli kontrollimist. Seda tüüpi side kasutab serveri ja kliendi vaheliseks teabeedastuseks krüptitud kanalit. Programm ESET NOD32 Antivirus kontrollib sidet krüptimismeetodite SSL (Secure Socket Layer) ja TLS (Transport Layer Security) abil.

HTTPS-i filtreerimisrežiim

Ära kasuta HTTPS-protokolli kontrollimist
krüptitud sidet ei kontrollita

Kasuta HTTPS-protokolli kontrollimist valitud portide puhul
märkige see suvand, et lubada HTTPS-i kontrollimine suvandis HTTPS-protokolli jaoks kasutatavad pordid määratletud portide puhul

Kasuta HTTPS-protokolli kontrollimist valitud porte kasutavate ja Interneti-brauseriks märgitud rakenduste puhul
programm kontrollib ainult neid rakendusi, mis on määratud suvandis brauserid ja mis kasutavad suvandis HTTPS-protokolli jaoks kasutatavad pordid määratletud porte

HTTPS-protokolli jaoks kasutatavad pordid
kontrollitavate HTTPS-portide loend. Vaikimisi on määratud port 443.

 

HTTP filter