HTTP-aadresside haldus

Nod32 ea config epfw scan http excludelist HTTP aadresside haldus

 

HTTP-aadresside haldus

Selles jaotises saate määratleda tõkestatud, lubatavate või kontrollist väljajäetavate aadresside loendeid. Need kolm loendit on vaikimisi kättesaadavad loendite rippmenüüs.

Kohandatud HTTP-loendite loomiseks klõpsake suvandil Loendid.

 

Luba juurdepääsu ainult lubatud aadresside loendis toodud HTTP-aadressidele
Kui lubatud, tõkestab see suvand automaatselt aadressid, mis ei ole lubatud aadresside loendisse kaasatud.

Loend aktiivne

Valige see suvand, et rakendada praegune loend (nii et loendi tüübist olenevalt oleksid kaasatud aadressid lubatud, tõkestatud või kontrollist välja jäetud).

Loendi aadressi rakendamisel teavita

Kui see suvand on lubatud ja kasutaja külastab aktiivses loendis esinevat veebisaiti, kuvatakse teavitusaken.

 

Lisa…/Failist

Lubab Teil aadressi nimekirja lisada kas käsitsi (Lisa) või lihtsast tekstifailist (Failist). Suvand Failist lubab Teil lisada mitu tekstifaili salvestatud meiliaadressi.

 

Muuda…

Lubab Teil käsitsi aadresse muuta – nt maski („*” ja „?”) lisada.

 

Eemalda / Eemalda kõik

Klõpsake Eemalda, et kustutada valitud aadressid loendist. Kõigi aadresside kustutamiseks valige Eemalda kõik.

 

Ekspordi…

See suvand lubab Teil praeguses loendis esinevad aadressid lihtsasse tekstifaili salvestada.

 

Kõigis loendites saab kasutada erimärke * (tärn) ja ? (küsimärk). Tärn asendab iga märgistringi ning küsimärk asendab iga sümbolit. Eriti tähelepanelikult tuleb käituda kontrollist väljajäetavate aadresside määramisel, sest loend peaks sisaldama üksnes usaldusväärseid ja ohutuid aadresse. Samuti on vaja tagada, et sümboleid * ja ? kasutatakse loendis õigesti.

HTTP-aadresside haldus