Piirid

Nod32 config limit Piirid

Jaotis Piirid lubab Teil määrata kontrollitavate objektide ja arhiivide pesastamistasemete suurima mahu.

Objekti suurim maht (baiti)
Määratleb kontrollitavate objektide suurima mahu. Kasutatav viirusetõrje moodul kontrollib seejärel ainult määratud mahust väiksemaid objekte. Me ei soovita vaikeväärtust muuta, sest tavaliselt pole selle muutmiseks põhjust. Soovitame seda suvandit muuta ainult kogenumatel kasutajatel, kellel võivad olla kindlad põhjused suuremate objektide kontrollist väljajätmiseks.

Pikim aeg objekti kontrollimiseks (s)
Määratleb pikima ajavahemiku ühe objekti kontrollimiseks. Kui siia on sisestatud kasutaja määratletud väärtus, lõpetab viirusetõrje moodul pärast selle ajavahemiku möödumist objekti kontrollimise, hoolimata sellest, kas kontroll lõpetati või mitte. See säte on seotud arhiivi kontrollimisega.

Arhiivi pesastamistase
Määrab arhiivi kontrolli suurima sügavuse. Me ei soovita vaikeväärtust 10 muuta, sest tavaoludes pole selle muutmiseks põhjust. Kui kontroll lõpetatakse pesastunud arhiivide arvu tõttu enneaegselt, jääb arhiiv kontrollimata.

Arhiivis asuva faili suurim maht (baiti)
See suvand lubab Teil määrata arhiivides sisalduvate kontrollitavate failide suurima mahu (pärast ekstraktimist). Kui arhiivi kontrollimine sel põhjusel enneaegselt lõpetatakse, jääb arhiiv kontrollimata.

 

Piirid