ESET SysInspectoris navigeerimine

ESET SysInspector jagab erinevat tüüpi teabe mitmesse põhiosasse, mida nimetatakse sõlmedeks. Kui see on kasutatav, võite leida täiendavaid üksikasju, laiendades iga sõlme selle alamsõlmedeks. Sõlme avamiseks või ahendamiseks tehke topeltklõps sõlme nimel või klõpsake sõlme nime kõrval Nod32 sinsp navigating ESET SysInspectoris navigeerimine või Nod32 sinsp navigating 01 ESET SysInspectoris navigeerimine. Kui Te sirvite läbi sõlmede ja alamsõlmede puu struktuuri navigatsiooniaknas, võite kirjelduse aknas leida erinevaid üksikasju iga sõlme kohta. Kui Te sirvite läbi üksuste kirjelduse aknas, võidakse üksikasjade aknas kuvada täiendavad detailid iga üksuse kohta.

Järgnev on peasõlmede kirjeldus navigatsiooniaknas ja seotud teave kirjelduse ja üksikasjade akendes.

Märkus

Operatsioonisüsteem koosneb mitmest olulisest tuuma komponendist, mis töötavad 24/7 ja tagavad teistele kasutaja rakendustele põhilised ja üliolulised funktsioonid. Teatud juhtudel kuvatakse sellised protsessid ESET SysInspectori tööriistas failitee algusega \??\. Need sümbolid tagavad nende protsesside käivituseelse optimeerimise; nad on süsteemile ohutud ja on sellisel kujul õiged.

Töötavad protsessid
See sõlm sisaldab teavet rakenduste ja protsesside kohta, mis töötavad aruande loomisega samal ajal. Kirjelduse aknas võite leida täiendavaid üksikasju iga protsessi kohta, nagu protsessi kasutatavad dünaamilised teegid ja nende asukoht süsteemis, rakenduse müüja nimi, faili riskitase jne.

Üksikasjade aken sisaldab täiendavat teavet kirjelduse aknas valitud üksuste kohta, nagu faili suurus või selle numbriosund.

Võrguühendused
Kirjelduse aken sisaldab protsesside ja üle võrgu suhtlevate rakenduste loendeid, kasutades navigatsiooniaknas valitud protokolle (TCP või UDP) koos rakendusega ühenduses olevate kaugaadressidega. Samuti saate kontrollida DNS-i määramist määratud IP-aadressidele.

Üksikasjade aken sisaldab täiendavat teavet kirjelduse aknas valitud üksuste kohta, nagu faili suurus või selle numbriosund.

Olulised registrikirjed
Sisaldab valitud registrikirjeid, mis on tihti seotud erinevate probleemidega Teie süsteemis, näiteks käivitusprogramme määravate programmide, brauseri spikriobjektidega (BHO) jne.

Kirjelduse aknas võite näha, millised failid on seotud spetsiifiliste registrikirjetega. Te võite näha täiendavaid detaile üksikasjade aknas.

Teenused
Kirjelduse aken sisaldab failide loendit, mis on registreeritud Windowsi teenustena. Te võite kontrollida, kuidas on teenus koos spetsiifiliste üksikasjadega faili kohta üksikasjade aknas seadistatud.

Draiverid
Süsteemi installitud draiverite loend.

Kriitilised failid
Kirjelduse aken kuvab operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows® seotud kriitiliste failide loendi.

Süsteemiteave
Sisaldab täpset teavet riistvara ja tarkvara kohta koos teabega seadistatud keskkonnamuutujate ja kasutaja õiguste kohta.

Faili üksikasjad
Oluliste süsteemifailide ja programmifailide kasuta failide loend. Täiendavat teavet failide kohta on võimalik leida kirjelduse ja üksikasjade aknas.

Teave
Teave ESET SysInspectori kohta

 

ESET SysInspectoris navigeerimine