Programmi juhtelemendid

Käesolev jaotis sisaldab ESET SysInspectoris kasutatavate kõikide programmi juhtelementide kirjeldusi.

Märkus

Te võite avada eelnevalt salvestatud ESET SysInspectori aruanded neid lihtsalt põhiaknasse lohistades ja kukutades.

Fail
Klõpsates siia, saate salvestada oma käesoleva aruande oleku hilisemaks uurimiseks või avada eelnevalt salvestatud aruande. Kui soovite oma aruannet avaldada, soovitame Teil luua see saatmiskõlblikuna. Selles vormingus jäetakse salajane teave välja.

Puu
Võimaldab Teil kõiki sõlmi laiendada või sulgeda

Oluline

Punasega esile tõstetud üksused on tundmatud, sellepärast märgistab programm neid potentsiaalselt ohtlikena. Kui üksus on punast värvi, ei tähenda see automaatselt seda, et võiksite selle faili kustutada. Enne kustutamist palun veenduge, et need failid on tõepoolest ohtlikud või tarbetud.

Loend
Sisaldab funktsioone lihtsamaks navigeerimiseks programmis ja erinevaid teisi funktsioone, nagu teabe leidmine võrgust.

Spikker

Sisaldab teavet rakenduse ja selle funktsioonide kohta.

Üksikasjad

Mõjutab põhiakna teistes jaotistes kuvatavat teavet ja seega teeb programmi kasutamise lihtsamaks. Põhirežiimis on Teil juurdepääs teabele, mida kasutatakse Teie süsteemis tavalistele probleemidele lahenduste leidmiseks. Keskmises režiimis kuvab programm vähem kasutatud üksikasju, samas kui täisrežiimis kuvab ESET SysInspector kogu teabe, mis on vajalik väga spetsiifiliste probleemide lahendamiseks.

Märkus

Üksuse riskitaset saab kiiresti tuvastada, võrreldes üksuse värvi värviga riskitaseme liuguril.

Üksuse filtreerimine
Üksuse filtreerimist on kõige parem kasutada kahtlaste failide või registrikirjete leidmiseks oma süsteemis. Reguleerides liugurit, saate filtreerida üksuseid vastavalt nende riskitasemele. Kui liugur on seadistatud võimalikult vasakule (riskitase 1), siis kuvatakse kõik üksused. Liigutades liugurit paremale poole, filtreerib programm välja kõik üksused, mis on vähem riskantsed kui käesolev riskitase, ja kuvab ainult need üksused, mis on kahtlasemad kui kuvatud tase. Kui liugur on liigutatud võimalikult paremale, kuvab programm ainult teadaolevaid ohutuid üksuseid.

Kõik üksused, mis kuuluvad riskivahemikku 6 kuni 9, kujutavad endast turberiski. Kui Te ei kasuta ESET-i turbelahendusi, soovitame Teil, juhul kui programm on mõne sellise üksuse leidnud, kontrollida oma süsteemi programmiga ESET Online Scanner. ESET Online Scanner on tasuta teenus ja on leitav aadressilt http://www.eset.eu/online-scanner.

Otsi
Funktsiooni Otsi saab kasutada teatud üksuse kiireks leidmiseks tema nime või tema nime osa kaudu. Otsingu tulemused kuvatakse kirjelduse aknas.

Märkus

Te võite kasutada edasi ja tagasi klõpsamiseks vastavalt tagasilükke ja tühiku klahve.

Naase
Klõpsates kirjelduse aknas tagasi või edasi noolele, võite naasta eelnevalt kuvatud teabe juurde.

Olekusektsioon
Kuvab navigatsiooniaknas käesoleva sõlme.

 

 

Programmi juhtelemendid