Võrdle

Funktsioon Võrdle võimaldab kasutajal võrrelda kahte olemasolevat logi. Selle funktsiooni tulemus on üksuste komplekt, mis ei ole ühine mõlemale logile. See on sobiv, kui soovite jälgida süsteemis toimuvaid muutusi – võite näiteks tuvastada ründetarkvara aktiivsuse.
 
Pärast selle käivitumist loob rakendus uue logi, mis kuvatakse uues aknas. Liikuge Fail -> Salvesta logi , et logi faili salvestada. Logifaile saab hiljem avada ja vaadata. Olemasoleva logi avamiseks kasutage menüüd Fail -> Ava logi. ESET SysInspector kuvab programmi põhiaknas korraga alati ühe logi.

Märkus

Juhul kui Te võrdlete kahte logifaili, valige Fail -> Salvesta logi ja salvestage see ZIP-failina, mõlemad failid salvestatakse. Kui Te hiljem selle faili avate, võrreldakse seal olevaid logisid automaatselt.

Kui võrdlete kahte logi, on põhimõte selles, et võrdlete hetkel aktiivset logifaili faili salvestatud logiga. Logide võrdlemiseks kasutage suvandit Fail -> Võrdle logisid ja valige Vali fail. Valitud logi võrreldakse programmi põhiaknas oleva aktiivse logiga. Tekkiv nn võrdluslogi kuvab ainult nende kahe logi erinevused.

Kuvatud üksuste kõrval näitab SysInspector sümboleid, mis tuvastavad võrreldud logide vahelisi erinevusi.
Sümboliga Nod32 sinsp comp icons removed Võrdle tähistatud üksuseid võib leida ainult aktiivses logis ja neid ei ole avatud võrdluslogis. Sümboliga Nod32 sinsp comp icons added Võrdle tähistatud üksused on olemas ainult avatud logis ja puuduvad aktiivses logis.

Kõigi sümbolite kirjeldus, mis võivad üksuste kõrval kuvatud olla:

Nod32 sinsp comp icons added Võrdle uus väärtus, seda ei olnud eelnevas logis
Nod32 sinsp comp icons added in branch Võrdle puu struktuuri jaotis sisaldab uusi väärtusi
Nod32 sinsp comp icons removed Võrdle eemaldatud väärtus, on olemas ainult eelnevas logis
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Võrdle puu struktuuri jaotis sisaldab eemaldatud väärtusi
Nod32 sinsp comp icons replaced Võrdle väärtust/faili on muudetud
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Võrdle puu struktuuri jaotis sisaldab muudetud väärtusi/faile
Nod32 sinsp comp icons got lower Võrdle riski tase on vähenenud / see oli eelmises logis suurem
Nod32 sinsp comp icons got higher Võrdle riski tase on suurenenud / see oli eelmises logis väiksem

Vasakus allnurgas kuvatav selgituste jaotis kirjeldab kõiki sümboleid ja kuvab ka võrreldud logide nimed.

Nod32 sinsp comp bar Võrdle

Kõiki võrdluslogisid saab faili salvestada ja hiljem avada.

Näide:

looge ja salvestage logi, mis salvestab algset teavet süsteemi kohta, failina nimega previous.xml. Pärast süsteemis tehtud muudatusi avage SysInspector ja laske luua uus logi. Salvestage see failina nimega current.xml.
Et jälitada nende kahe logi vahelisi muutusi, minge Fail -> Võrdle logisid. Programm loob võrdluslogi, mis näitab kahe logi vahelisi erinevusi.

Sama tulemus on võimalik saada järgmise käsuga käsureal:

SysIsnpector.exe current.xml previous.xml

 

Võrdle