Kohtvõrguühenduse loomine

Hoiatus

Kui suvand Praegune kasutaja või Määratud kasutaja on lubatud, võib programmi identiteedi muutmisel mõnele teisele soovitud kasutajale juhtuda tõrge. Seetõttu on soovitatav sisestada värskenduse häälestusaknas kohtvõrgu autentimisandmed. Värskenduse häälestusjaotises tuleb autentimisandmed sisestada järgmiselt: domeeni_nimi\kasutaja (töörühma puhul sisestage töörühma_nimi\nimi) ja kasutaja parool. Kohaliku serveri HTTP-versioonist värskendamisel ei ole autentimine vajalik.

Kohalikult serverilt värskendamisel ja NT-põhise operatsioonisüsteemi puhul nõutakse iga võrguühenduse autentimist vaikimisi. Enamasti ei ole kohaliku süsteemi kontol piisavalt pääsuõigusi peegelkausta jaoks (mis sisaldab värskendusfailide koopiaid). Sel juhul sisestage värskenduse häälestusjaotises kasutajanimi ja parool või määrake konto, mille all programm siseneb värskendusserverisse (peeglisse).
Niisuguse konto konfigureerimiseks siirduge vahekaardile Kohtvõrk.  Jaotises Loo kohtvõrguühendus pakutakse suvandeid Süsteemikonto (vaikesäte), Praegune kasutaja ja Määratud kasutaja.

Nod32 ea config update lan Kohtvõrguühenduse loomine

Süsteemikonto kasutamiseks autentimisel valige suvand Süsteemikonto. Kui värskenduse häälestusaknas mingeid autentimisandmeid ei ole, siis tavaliselt autentimisprotsessi ei toimu.
Kui soovite, et programm hangib endale pääsuvolitused parajasti sisselogitud kasutaja konto abil ise, valige suvand Praegune kasutaja. Selle lahenduse puuduseks on, et programm ei ole võimeline värskendusserveriga ühendust looma, kui ühtki kasutajat pole sisse logitud.
Kui soovite, et programm kasutab autentimiseks spetsiaalset kasutajakontot, valige Määratud kasutaja.

Kohtvõrguühenduse vaikesuvand on Süsteemikonto.

Kohtvõrguühenduse loomine