Puhverserver

Puhverserveri suvandid kindla värskendusprofiili jaoks. Häälestussuvandid asuvad täpsema häälestuse puustruktuuri haru Värskendus jaotises Värskenduse täpsem häälestus – klõpsake nuppu Häälestus suvandi Värskenduse täpsem häälestus kõrval ja seejärel vahekaarti HTTP-puhverserver. Puhverserveri häälestussuvandite see tase vahekaardil HTTP-puhverserver võimaldab kasutajal valida ühe kolmest võimalusest:

  • Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid
  • Ära kasuta puhverserverit
  • Ühendus puhverserveri kaudu (ühenduse atribuutidega määratletud ühendus)

Suvandi Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid valimisel rakendatakse puhverserveri kõiki konfiguratsioonisuvandeid, mis on juba määratud programmi ESET NOD32 Antivirus täpsema häälestuse puu harus Mitmesugust > Puhverserver.

Nod32 ea config update connection Puhverserver

Kui soovite kindlalt määratleda, et programmi ESET NOD32 Antivirus värskendamisel puhverserverit ei kasutata, valige suvand Ära kasuta puhverserverit.

Suvandi Ühendus puhverserveri kaudu võite valida juhul, kui soovite programmi ESET NOD32 Antivirus värskendamisel kasutada puhverserverit. Sellisel juhul tuleb määrata täiendavad sätted: puhverserveri aadress, sideport ning vajadusel puhverserveri kasutajanimi ja parool.
See suvand on vajalik juhul, kui programmi ESET NOD32 Antivirus värskendamisel kasutatav puhverserver erineb globaalselt spetsifitseeritud puhverserverist. Suvandit kasutatakse ka siis, kui puhverserver ei ole globaalselt määratud, kuid programmi ESET NOD32 Antivirus värskendusmoodul loob ühenduse puhverserveri kaudu.
Puhverserveri vaikesäte on Kasuta globaalseid puhverserveri sätteid.

Puhverserver