Trooja hobused

Ajalooliselt on arvutite Trooja hobuseid määratletud kui sissetungimiste liiki, mis proovivad ennast kasulike programmidena esitada, kavaldades kasutajad nii end käivitama. On oluline märkida, et see oli tõsi Trooja hobuste kohta varem, enam ei ole neil vaja ennast maskeerida. Nende ainuke eesmärk on sisse tungida nii lihtsalt kui võimalik ja oma pahatahtlikud eesmärgid täide viia. „Trooja hobusest” on saanud väga üldine termin, mis kirjeldab mis tahes sissetungi, mis ei kuulu mingit kindlat liiki sissetungide hulka.
Kuna see on väga ulatuslik kategooria, on seda tihti jaotatud paljudeks alamakategooriateks. Kõige tuntumad on:

  • allalaadija – ründevara programm, millel on võime teisi sissetungijaid Internetist alla laadida.

  • dropper – Trooja hobuse tüüp, mis on loodud teist tüüpi ründevara kukutamiseks kahjustatud arvutitesse.

  • tagauks – rakendus, mis suhtleb kaugründajatega, võimaldades neil saada süsteemile ligipääsu ja võtta selle üle kontroll.

  • klahvinuhk – (klahvivajutuse registreerija) – programm, mis salvestab iga klahvivajutuse, mille kasutaja teeb, ja saadab selle teabe kaugründajatele.

  • dialer – need on programmid, mis on loodud kalliste tasuliste telefonidega ühenduse loomiseks. Kasutajal on peaaegu võimatu märgata, et loodi uus ühendus. Dialerid saavad kahjustada ainult modemi sissehelistuspääsuga kasutajaid, need modemid ei ole tänapäeval enam laialdaselt kasutusel.

Trooja hobused võtavad tavaliselt endale täitmisfailide vormingu laiendusega .exe Kui Teie arvutis tuvastatakse Trooja hobune, siis on soovitatav see kustutada, sest tõenäoliselt sisaldab see ründeprogrammi.

Tuntud Trooja hobuste näideteks on: NetBus, Trojandownloader.Small.ZL, Slapper

Trooja hobused