Viirused

Arvutiviirus on sissetungimine, mis kahjustab Teie arvutis olevaid faile. Viiruseid nimetatakse bioloogiliste viiruste järgi, sest nad kasutavad ühest arvutist teise levimiseks sarnast tehnikat.
Arvutiviirused ründavad peamiselt täitmisfaile ja dokumente. Paljunemiseks kinnitub viiruse „keha” sihtmärgiks oleva faili külge. Lühidalt kokkuvõttes töötavad arvutiviirused järgmiselt: pärast nakatunud faili täitmist aktiveerib viirus end (enne algset rakendust) ja teostab talle eelnevalt määratud toimingu. Algne rakendus käivitub alles pärast seda. Viirus ei saa arvutit mõjutada, välja arvatud juhul kui kasutaja ise (kas juhuslikult või tahtlikult) käivitab või avab ründeprogrammi.

Arvutiviirused varieeruvad oma aktiivsuse ja tõsiduse osas. Mõned neist on äärmiselt ohtlikud oma võime poolest faile tahtlikult kõvakettalt kustutada. Samas ei põhjusta teised viirused mingit reaalset kahju – nad tegutsevad vaid selleks, et kasutajat ärritada ja näitavad nende autorite tehnilisi oskusi.

On oluline märkida, et viirused (võrreldes Trooja hobustega või nuhkvaraga) on vähehaaval haruldasemaks muutumas, sest nad ei ole kommertsiaalselt ründevara autoritele ahvatlevad. Samuti kasutatakse terminit „viirus” ebakorrektselt igat tüüpi sissetungide puhul. Hetkel ollakse sellest järk-järgult üle saamas ja kasutatakse uut ja täpsemat terminit „ründevara” (ründetarkvara).
Kui Teie arvuti on nakatunud viirusega, on vaja nakatunud failid taastada nende algses olekus – st neid on vaja viirustõrjeprogrammiga puhastada.

Näited viirustest on: OneHalf, Tenga ja Yankee Doodle.

Viirused