Toimingute ajastamise otstarve

Ajasti haldab ja käivitab ajastatud toiminguid ettemääratletud konfiguratsiooni ja atribuutide kohaselt. Konfiguratsioon ja atribuudid sisaldavad mitmesugust teavet, nagu kuupäev ja kellaaeg, samuti ka toimingu teostamisel kasutatavad profiilid.

Toimingute ajastamise otstarve