Uute toimingute loomine

Uue toimingu loomiseks suvandis Ajasti klõpsake nuppu Lisa või valige kontekstimenüüst käsk Lisa. Kasutada saab viit tüüpi ajastatud toiminguid:

  • Käivita välisrakendus
  • Logide hooldus
  • Süsteemi käivitusfailide kontroll
  • Arvuti kontroll nõudmisel
  • Värskendus

Nod32 ea scheduler task Uute toimingute loomine

Kuna kõige sagedamini kasutatakse ajastatud toiminguid Arvuti kontroll nõudmisel ja Värskenda, selgitame siin lähemalt uue värskendustoimingu lisamist.

Kõik saadaolevad ajastatud toimingud on kuvatud rippmenüüs Ajastatud toiming, valige sealt suvand Värskenda. Seejärel klõpsake käsku Järgmine ja sisestage toimingu nimi väljale Toimingu nimi. Valige toimingu sagedus. Selle parameetri jaoks on saadaval järgmised suvandid: üks kord, korduvalt, iga päev, iga nädal ja sündmuse käivitatud. Valitud sagedusega määratakse ka muud parameetrid. Järgmiseks võite määratleda, mida teha, kui toimingut ei saa ettenähtud aja jooksul sooritada või lõpule viia. Saadaval on järgmised kolm võimalust:

  • Oota järgmise määratud ajani
  • Käivita toiming esimesel võimalusel
  • Käivita toiming viivitamata, kui aeg selle viimasest käivitamisest ületab määratud intervalli (intervalli saab määratleda pärast selle suvandi märkimist).

Järgmisel etapil kuvatakse terviklik kokkuvõte praeguse ajastatud toimingu kohta; suvand Käivita toiming määratud parameetritega peab olema automaatselt lubatud. Klõpsake nuppu Valmis. Avaneb dialoogiaken, mis võimaldab valida ajastatud toimingu puhul kasutatavad profiilid. Siin saab kasutaja määrata esmase ja alternatiivse profiili, mida kasutatakse juhul, kui toimingut ei õnnestu esmase profiili abil lõpule viia. Kinnitamiseks klõpsake värskendusprofiilide aknas nuppu OK. Uus ajastatud toiming lisatakse praeguste ajastatud toimingute loendisse.

Uute toimingute loomine