Käsurida

Programmi ESET NOD32 Antivirus viirusetõrjemooduli saab käivitada käsurealt – käsitsi (käsuga ecls) või pakkfaili (bat) abil.

Nõudmisel skanneri käitamisel käsurealt on võimalik kasutada järgmisi parameetreid ja võtmeid:

Üldsuvandid:   
–help kuva spikker ja lõpeta
–version kuva versiooniteave ja lõpeta
–base-dir=FOLDER laadi moodulid kaustast FOLDER
–quar-dir=FOLDER karantiinikaust FOLDER
–aind kuva aktiivsusnäidik
–auto kontrollib kõiki kõvakettaid puhastusrežiimis
   
Sihtmärgid:  
–files kontrolli faile (vaikesäte)
–no-files ära kontrolli faile
–boots kontrolli algkäivitussektoreid (vaikesäte)
–no-boots ära kontrolli algkäivitussektoreid
–arch kontrolli arhiive (vaikesäte)
–no-arch ära kontrolli arhiive
–max-archive-level=LEVEL arhiivi suurim pesastamistase LEVEL
–scan-timeout=LIMIT kontrolli arhiive kõige rohkem LIMIT sekundit. Kui kontrolliaeg ületab selle piiri, siis arhiivi kontrollimine peatatakse ja jätkatakse järgmise failiga
–max-arch-size=SIZE kontrolli ainult arhiivi esimest SIZE baiti (vaikesäte 0 = piiranguta)
–mail kontrolli meilifaile
–no-mail ära kontrolli meilifaile
–sfx kontrolli iseavanevaid arhiive
–no-sfx ära kontrolli iseavanevaid arhiive
–rtp kontrolli käitusaegseid pakkijaid
–no-rtp ära kontrolli käitusaegseid pakkijaid
–exclude=FOLDER jäta FOLDER kontrollimisest välja (mitme kausta väljajätmise näide: –exclude <first>,<second>,…)
–subdir kontrolli alamkaustu (vaikesäte)
–no-subdir ära kontrolli alamkaustu
–max-subdir-level=LEVEL alamkaustade suurim pesastamistase LEVEL (vaikesäte 0 =piiranguta)
–symlink järgi sümbolnimesid (vaikesäte)
–no-symlink jäta sümbolnimed vahele
–ext-exclude=EXTENSIONS jäta kooloniga eraldatud laiendid EXTENSIONS kontrollimata
   
Meetodid:   
–adware otsi reklaamvara/nuhkvara/riskvara
–no-adware ära otsi reklaamvara/nuhkvara/riskvara
–unsafe otsi võimalikke ohtlikke rakendusi
–no-unsafe ära otsi võimalikke ohtlikke rakendusi
–unwanted otsi võimalikke soovimatuid rakendusi
–no-unwanted ära otsi võimalikke soovimatuid rakendusi
–pattern kasuta signatuure
–no-pattern ära kasuta signatuure
–heur luba heuristika
–no-heur keela heuristika
–adv-heur luba täpsem heuristika
–no-adv-heur keela täpsem heuristika
   
Puhastamine:   
–action=ACTION tee nakatatud objektide puhul toiming ACTION. Kasutatavad toimingud: none (puudub), clean (puhasta), prompt (küsi)
–quarantine kopeeri nakatatud failid karantiini (täiendab toimingut ACTION)
–no-quarantine ära kopeeri nakatatud faile karantiini
   
Logid:   
–log-file=FILE logi väljund faili FILE
–log-rewrite kirjuta väljundfail üle (vaikesäte: lisa)
–log-all logi ka puhtad failid
–no-log-all ära logi puhtaid faile (vaikesäte)

Kontrollimise võimalikud väljundkoodid:

Märkus

Väljundkood üle 100 tähendab, et faili ei kontrollitud ja see võib olla nakatatud.

0 – ohte ei leitud
1 – leiti oht ja fail puhastati
10 – mõnda faili ei õnnestunud kontrollida (võivad sisaldada ohte)
50 – leiti oht
100 – tõrge

 

Käsurida