Kaughaldus

Kaughaldus on võimas vahend turvapoliitika teostamiseks ning ülevaate saamiseks võrgu üldise turvahalduse kohta. See on eriti kasulik suuremate võrkude puhul. Kaughaldus mitte ainult ei tõsta turvataset, vaid kindlustab ka programmi ESET NOD32 Antivirus lihtsa ja käepärase halduse klienttööjaamades.
Kaughalduse dialoogiaken on saadaval programmi ESET NOD32 Antivirus peamenüüs. Klõpsake Häälestus > Kogu täpsema häälestuse puusse sisenemine > Mitmesugused sätted > Kaughaldus.

Häälestusaknas saab aktiveerida kaughaldusrežiimi – selleks märkige kõigepealt ruut Ühenda kaughaldusserveriga. Seejärel saate kasutada allpool kirjeldatud suvandeid:

  • Serveri aadress serveri võrguaadress, kuhu kaughaldusserver on installitud.
  • Port – see väli sisaldab ühenduseks kasutatavat ettemääratletud serveriporti. Soovitame jätta ettemääratletud pordi sätteks 2222.
  • Serveriühenduste intervall (minutid) – määrab sageduse, millega ESET NOD32 Antivirus võtab andmete saatmiseks ERA-serveriga ühendust. Teiste sõnadega, teave saadetakse siin määratletud ajaintervalliga. Kui sätte väärtus on 0, edastatakse andmed iga 5 sekundi tagant.
  • Kaughaldusserver nõuab autentimist võimaldab sisestada parooli ühenduse loomiseks kaughaldusserveriga, kui seda nõutakse.

Klõpsake muudatuste kinnitamiseks ja sätete rakendamiseks nuppu OK ning ESET NOD32 Antivirus kasutab neid kaugserveriga ühenduse loomisel.

 

Kaughaldus