Logide hooldus

ESET Smart Security logide konfigureerimiseks valige Häälestus > Kogu täpsema häälestuse puusse sisenemine… > Tööriistad > Logifailid. Võite logifailide jaoks valida järgmisi suvandeid:

  • Kustuta kirjed automaatselt – määratud päevade arvust vanemad logikirjed kustutatakse automaatselt
  • Optimeeri logifailid automaatselt – kasutamata kirjete etteantud protsendimäära ületamisel defragmenditakse logifailid automaatselt
  • Logimise väikseim paljusõnalisus – määrab logimise paljusõnalisustaseme

    Kasutatavad suvandid:

Diagnostikakirjed – kõige detailsem tase, sealhulgas teave programmi ja kõigi allpool kirjeldatud kirjete peenhäälestuse jaoks

Teabekirjed – teabeteated eduka värskenduse, hoiatuste ja tõrgete kohta

Hoiatused – hoiatusteated ja tõrked

Tõrked – mitmesugused tõrked, näiteks tõrge faili allalaadimisel, ja muud kriitilised tõrked

Kriitilised tõrked – vähima detailsusastmega logitase, mis hõlmab süsteemi kriitilisi tõrkeid (näiteks viirusetõrje ei käivitunud, personaalne tulemüür ei tööta jne)

Logide hooldus