ThreatSense.Net

Hoiatussüsteem ThreatSense.Net on tööriist, mis teavitab ESET-i viivitamata ja pidevalt uutest sissetungidest. Kahesuunalisel hoiatussüsteemil ThreatSense.Net on üksainus otstarve – täiustada kasutajatele pakutavat kaitset. Parim viis, kuidas tagada uutest ohtudest teavitamine kohe nende ilmumisel, on olla ühenduses võimalikult paljude klientidega ja kasutada neid „luurajatena”. On kaks võimalust:

  • Te võite hoiatussüsteemi ThreatSense.Net mitte lubada. Programmi kõik funktsioonid säilivad ning Teile tagatakse igal juhul parim kaitse, mida me pakkuda suudame.
  • Kuid Te võite ka konfigureerida hoiatussüsteemi edastama anonüümset teavet uute ohtude ja ründeprogrammi kohta mõnes üksikus failis. Faili võib saata ESET-ile täpsema analüüsi teostamiseks. Ohtude uurimine aitab ESET-il täiustada ohtude tuvastamise võimet. Hoiatussüsteem ThreatSense.Net kogub Teie arvuti kohta teavet, mis on seotud uute tuvastatud ohtudega. Teave võib sisaldada järgmist: faili näidis või koopia, kus oht tuvastati, selle faili tee, faili nimi, andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, protsess, millega seoses oht Teie arvutis esile kerkis, ning teave Teie arvuti operatsioonisüsteemi kohta. Osa sellest teabest võib sisaldada arvuti kasutaja isikuandmeid, nagu kasutajanimi kataloogitees jne. Siin on ka edastatava failiteabe näide.

Kuna võib juhtuda, et ESET-i viiruselaborisse võib aeg-ajalt sattuda andmeid Teie ja Teie arvuti kohta, siis kinnitame siinkohal, et neid ei kasutata MINGIL MUUL otstarbel peale vahendite loomise uute ohtude kiireks tuvastamiseks.

Vaikimisi on ESET NOD32 Antivirus konfigureeritud küsima enne kahtlaste failide edastamist ESET-i viiruselaborile kasutajalt selleks luba. Tuleb rõhutada, et teatud laiendustega failid, näiteks .doc ja .xls, jäetakse saatmisest alati välja, kuigi mõnes neist tuvastati oht. Saate ise laienduste loendit täiendada, kui Teie või Teie ettevõte soovib vältida teatud tüüpi failide saatmist.

Hoiatussüsteemi ThreatSense.Net häälestamiseks valige täpsema häälestuse puus Tööriistad > ThreatSense.Net. Märkige ruut Luba hoiatussüsteem ThreatSense.Net. Sellega aktiveerite täpsema häälestuse nupu, mida saate seejärel klõpsata.

ThreatSense.Net