Esitamine

Selles jaotises saate valida, kas failid ja statistilised andmed esitatakse ESET Remote Administratori abil või vahetult ESET-ile. Kui soovite edastada kahtlased failid ja statistilise teabe kindlasti ESET-ile, valige suvand Kaughalduse abil või otse ESET-i. Sel juhul esitatakse failid ja statistika kõigi saadaolevate vahendite abil. Kahtlaste failide esitamisel ESET Remote Administratori abil edastatakse failid ja statistika kaughaldusserverile, mis tagab nende järgneva saatmise ESET-i viiruselaboritele. Suvandi Otse ESET-i valimisel saadetakse kõik kahtlased failid ja statistiline teave ESET-i viiruselaborile otse programmist.

Kui failid on saatmise ootel, aktiveeritakse käesolevas häälestusaknas nupp Esita kohe. Kui soovite faile ja statistilist teavet kohe ära saata, klõpsake seda nuppu.

Failide ja statistilise teabe esitamise registreerimise lubamiseks märkige suvand Logi saadetud andmed. Pärast kahtlase faili või statistilise teabeosa iga esitamist luuakse sündmuselogi kirje.

 

Esitamine